Никас ООД

Никас ООД е една от водещите компании за взривни материали и работи в България. Компанията е създадена през 1993 г. и се е утвърдила като надежден партньор на най-големите кариери в България.

Основните дейности на Никас ООД включват производство, съхранение, търговия и употреба на взривни вещества за граждански цели, както и пробивно-взривни работи.

Никас ООД изпълнява редовни проекти за над 16 кариери в България. Работи по изграждането на магистрала Хемус и е работила по магистрали Струма и Люлин.

Фирмата е сертифицирана по ISO.

Складова база  Пловдив
с. Белащица и с. Шишманци

•  Група за извършване на ПВР на кариерите в Южна България;
• Взривен склад за съхранение на ВВ и СВ с. Белащица, Област Пловдив;
• Офис, шоу рум и ремонтна база за тежки машини със собствен склад за внос и продажба на сондажни инструменти.

Складова база
Враца – с. Лиляче

• Група за извършване на ПВР на кариерите на “Белоизворски цимент” за “Холсим – България”
• Склад за съхранение на ВВ и СВ

Складова база Девня – с. Чернево

• Цех за производство на промишлени взривни вещества
• Група за извършване на ПВР за “Девня Варовик” АД – кариера “Люляка”, собственост на “Солвей соди” и “Италчименте груп”, като подизпълнител на „САЛС” АД
• Склад за съхранение на ВВ и СВ

Център за обучение Пловдив 

Център за професионално обучение по взривно дело за правоспособност за следните длъжности:

• ръководител на взривни работи
• взривник – използване на взривни материали
• завеждащ склад за взривни материали

Клиенти и партньори

Препоръки

С „НИКАС“ ООД, София работим от 2000г. на кариера „ДЕВНЯ ВАРОВИК” АД – находище „ЛЮЛЯКА”, собственост на „Соловей соди“ и „Италчементи груп“.
Нашето дружество има сключен дългосрочен договор с „НИКАС“ ООД, като подизпълнител за извършване на пробивно-взривни работи на кариерата.
„НИКАС” ООД е екип от професионалисти, специализиран в предоставянето на висококачествени пробивно-взривни работи.
Дългогодишната ни успешна съвместна работа с „НИКАС” ООД ни дава основание да дадем висока оценка за качеството и сроковете за изпълнение на възложените дейности, както и за професионализма и отзивчивостта на екипа на фирмата.
Доволни сме от взаимоотношенията ни с „НИКАС” ООД, като коректен партньор с богат опит.

Дирк Пергот
Изпълнителен Директор
„САЛС“ АД – ДЕВНЯ

С „НИКАС” ООД работим от 2000 г. на кариерите:
„Родопи” – с. Белащица, Пловдивско и „Шишманци”, с. Шишманци, общ. Раковски , собственост на „Холсим кариерни материали Пловдив” АД.
При изпълнение на договорите за пробивно-взривните работи фирма „НИКАС“ ООД се прояви като коректен изпълнител задълженията си в срок и с отлично качество. В съвместната ни работа бе постигнат добър синхрон.
Утвърденият ни опит в работа с „НИКАС“ ООД ни дава основание да дадем висока оценка за качеството и сроковете за изпълнение на възложените дейности, както и за професионализма и отзивчивостта на екипа на фирмата.
Изразявайки удовлетворението си от сътрудничеството ни с „НИКАС” ООД си позволяваме да препоръчаме ползването на услугите им.

Явор Рангелов
Изпълнителен Директор
„Холсим Кариерни Материали Пловдив” АД

При изпълнение на пробивно-взривните работи дружеството се прояви като коректен изпълнител, справящ се със задълженията си в срок и с отлично качество.
Прави впечатление високият професионализъм на ръководството и специалистите на фирмата и ангажираността им с изискванията на клиента. Извършването на технологичните пробивно-взривни работи се извършват в договорените срокове.
Екипът от професионалисти ни спечели с изключителна коректност, навременно изпълнение, възможност за пълно и комплексно обслужване, персонално отношение и грижа за клиента. „Холсим кариерни материали Рудината” АД препоръчва „НИКАС” ООД като коректен партньор с богат опит в реализирането на изпълнението на отговорни обекти.

Инж. Иво Рубев
Ръководител Направление „Производство“
„Холсим Кариерни Материали Рудината” АД

В момента набираме кадри за следните позиции:

- Геодезист/Маркшайдер
- Минен инженер
- Багерист
- Сондьор

За кандидатстване и повече информация се свържете с нас на посочените по-долу контакти.

Нашите офиси

Централен офис гр. София

Офис гр. Пловдив

 • Централен офис
 • гр. София
 • бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 54
 • Бизнес Център „Атил”, ет. 4
 • Контакти
 • office@nikas.bg
 • +359 882 424 003
 • +359 887 521 112
 • Работно време
 • Понеделник – петък
 • 08:00 – 17:00
 • Офис Пловдив
 • гр. Пловдив
 • Пазарджишко шосе7-ми километър

 • Работно време
 • Понеделник – петък
 • 08:00 – 17:00
 • Посетете YOUTUBE канала ни
 • с повече от 60 клипа на дейностите на компанията.